โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 19
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรลดา เทศอ่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:32  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาจารี นวภัทรอภิญญา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:31  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางกัลยา มิงสะเมาะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:30  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรษา โรจนชีวะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:30  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคัดเลือกผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Symposium) แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์นิชกุล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:29  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..