โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 ม.3 ซ.เทศบาล 9 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-571-7595 , อีเมล์ bbt_321@bbt.ac.th