เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ร่วมตักบาตรประจำวันศุกร์