พิธีทอดผ้าป่าและเปิดอาคารเรียนฉัตรบงกช 2พิธีทอดผ้าป่าและเปิดอาคารเรียนฉัตรบงกช 2
วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2562