พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2562