โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ "รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง เรื่อง มาตรการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา
ติดต่อเรา (รับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน ถาม-ตอบ)
มาตรการเปิด-ปิดประตูโรงเรียนบางบัวทอง
รับสมัครครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง แนวปฏิบัติการนำยานพาหนะ เข้า-ออก บริเวณโรงเรียน
รายนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
ยืนยันการฉีดวัคซีน ของนักเรียนอายุ 12-17 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน
การประกวดสร้างสรรค์ คลิปสุขภาวะ 'สุขภาพดี ...พิสูจน์ได้ ชัวร์หรือมั่วนิ่ม' กับรางวัล Popular Vote
ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ
แจ้งกำหนดการปลายภาคเรียนที่ 2/2564
ชำระค่าบำรุงการศึกษา
มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัวทอง
ประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและหรือองค์กร
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางบัวทอง
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564