รับสมัคลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย เจนณรงค์   
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2015 เวลา 11:15 น.

โรงเรียนบางบัวทองมีความประสงค์ รับสมัคลุกจ้างชั่วคราว 

จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

12click 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2015 เวลา 11:20 น.