พิธีกล่าวคําปฏิญาณตนเนื่องในวันครู พิมพ์

26951917_398296617289531_266425781304016240_o.jpg