โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ดูภาพกิจกรรมใน 

 facebook-logo_0.png

   BangbuathongWorldclass StandardSchool   YES-ThumbFinal_4.9.15-2.png

 

แปลหน้าเว็บเป็นภาษาอื่น

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ,รักษาศีล5ต้นแบบ,สถานศึกษาพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล

 ดร.เฉลียว ยาจันทร์ รับมอบโล่ห์รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำพร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

จากพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธรรมจิตโต)ศาสตรา ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

goodschool-4goodschool-1

assessment-1

จาก เว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธ

 http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=school_detail&id=9226

****************************************************************

ดร.เฉลียว ยาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทองรับป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 ต้นแบบ

 se5-3
 se5-2

 

ร่วมประชุมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล๕"กับพระโสภณนนทสารเจ้าอาวาสวัดบางไผ่และนายสำราญ นันทนีย์นายอำเภอบางบัวทอง

,หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง

 

se5-1


                               Download  คู่มือโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบางบัวทอง .

 

 

 

                   สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559

 

economy-2-show
economy-1-show
economy-5economy-3

 

 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ              

โรงเรียนบางบัวทองรับการประเมินระดับชาติ

 

 

 

 
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย Joomla templates free
Joomla templates free designed by Lonex.