โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบางบัวทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2566
ข่าวสารสำหรับนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนบางบัวทอง 19 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนเรียนดี 01 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 06 ก.พ. 66
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2/2565 27 ต.ค. 65
โปรแกรม GSP v.5 10 มิ.ย. 65
การติดตั้งแอปพลิเคชัน DSchool สำหรับผู้ปกครอง ครู นักเรียน 23 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
เมนูเอกสารโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ